Ufficio scuole slovene

Pojasnila

Z odlokom št. 53/2017 je ministrstvo za šolstvo pooblastilo slovenski oddelek deželnega šolskega urada v FJK, da upravlja administrativni postopek priznavanja strokovnih nazivov, ki jih izda Republika Slovenija izključno za poučevanje v šolah s slovenskim učnim jezikom in na dvojezični šoli v Furlaniji julijski krajini.

Z ministrskim odlokom št. 38/2018 pa slovenski oddelek deželnega šolskega urada v FJK priznava, na osnovi člena 425, odst. 6 delegiranega zakona št. 297/1994, študijske naslove, pridobljene v Republiki Sloveniji izključno za udeležbo na natečajih in za zaposlovanje učnega osebja s pogodbo za določen čas na šolah s slovenskim učnim jezikom in za dvojezično šolo v Furlaniji julijski krajini.

Priznavanje vseh ostalih naslovov za vse ostale poklice, različne od poučevanja, in za druge javne natečaje, je v pristojnosti ministrstva za javno upravo (funzione pubblica) oz. univerz. Natančne informacije in postopek so na voljo na spletni strani ministrstva za javno upravo, in sicer:

http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica

 

Akademski in strokovni naslovi, pridobljeni v tujini, namreč v Italiji niso neposredno veljavni. Potrebno je njihovo priznanje oz. pridobitev pravne veljave. Postopek za priznavanje akademsekga naziva ali uporabnost naziva za dostop do javnih natečajev in podobno, je različen, saj so  določila, ki postopka urejujeta, različna.  To sta:

  1. (mnenje o) ekvivalenca – mnenje, vezano na posamezni primer, na osnovi katerega se potrjuje, da je študijski naslov tuje države enokovreden študijskemu naslovu, pridobljenemu v Italiji. Mnenje o ekvivalenci ne daje naslovu pravne vrednosti. Postopek urejata člena 2 in 3 zakona 148/2002. Ekvivalenco se izda samo za razlog, ki je naveden v vlogi in jo je mogoče uporabiti le v tisti namen, kar pomeni, da je potrebno prositi za ekvivalenco vsakokrat, ko je to potrebno (delegirani zakon 165/2001, člen 38, DPR 189/2009 in zakon 29/2006, člen 21). Ekvivalenco izdajo različne javne administracije glede na določila, ki uravnavajo postopek.
  2. (Izjava o) »ekvipolenca« - razčlenjena analiza opravljene študijske poti, kjer končni upravni akt dodeli naslovu pravno moč in priznava veljavnost naslova tudi v Italiji. Študijski naslov je izenačen italijanskemu naslovu in dopušča vsakršno uporabo (člen 5 zakona 148/2002). Administrativni postopek praviloma vodijo posamezne Univerze in ne slovenski oddelek deželnega šolskega urada v FJK. Interesenti se morajo zato obrniti izključno na eno od italijanskih univerz. Univerza bo študijski naslov prepoznala za veljavnega v Italiji ali pa bo določila akademsko pot, ki jo bo moral interesent dopolniti, da se mu študij prizna še v Italiji (tako zvana »equipollenza«).

Dotatna pojasnila so na voljo na spletni strani:

http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di_riconoscimento-dei-titoli.aspx

Slovenski oddelek deželnega šolskega urada v FJK se torej ukvarja le:

  • s priznavanjem strokovnih nazivov, ki jih izda Republika Slovenija, izključno za poučevanje v šolah s slovenskim učnim jezikom in dvojezično šolo v Furlaniji julijski krajini;
  • s priznavanjem študijskih naslovov, pridobljenih v Republiki Sloveniji, izključno za udeležbo na natečajih in za zaposlovanje učnega osebja s pogodbo za določen čas na šolah s slovenskim učnim jezikom in za dvojezično šolo v Furlaniji julijski krajini.

Riconoscimento del titolo di formazione professionale

I decreti di riconoscimento incondizionato delle qualifiche professionali acquisite in un paese membro dell’UE sono pubblicati sul sito del MIUR (fino al 6/2/2017). http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/riconoscimento-professione-docente

Decreti dopo il 6/2/2017

Jan UMEK - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

 

Nika COTIČ  - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

- Decreto / Odlok m_pi.AOODRFVG/3621 6. 4. 2021 (file .pdf 594 kb)

 

Nada SOSSI  - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

- Decreto / Odlok m_pi.AOODRFVG/3623 6. 4. 2021 (file .pdf 527 kb)

 

Andrejka LEBAN  - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

- Decreto / Odlok m_pi.AOODRFVG/3622 6. 4. 2021 (file .pdf 511 kb)

 

David CROSELLI - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

- Decreto / Odlok m_pi.AOODRFVG/6726 22. 7. 2020 (file .pdf 388 kb)

 

Greta ZAVADLAV - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

 

Decreto / Odlok m_pi.AOODRFVG/6152 3. 7. 2020 (file .pdf 585 kb)

 

Kristina Žerjal  - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

 

Decreto / Odlok m_pi.AOODRFVG/6153 3. 7. 2020 (file .pdf 562 kb)

 

 

Veronika GRASSI - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

- Decreto / Odlok m_pi.AOODRFVG/5505 18. 6. 2020 (file .pdf 392 kb)

 

Nastja GHERLANI - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

- Decreto / Odlok m_pi.AOODRFVG/5504 18. 6. 2020 (file .pdf 392 kb)

 

Mateja POČKAJ - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

Decreto / Odlok m_pi.AOODRFVG/4486 26. 5. 2020 (file .pdf 568 kb)

 

Tina FRANDOLIČ - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

-  Decreto / Odlok m_pi.AOODRFVG/4480 265. 2020 (file .pdf 564 kb)

 

Nina AKSENTIĆ - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

-  Decreto / Odlok m_pi.AOODRFVG/3915 13. 5. 2020 (file .pdf 544 kb) 

 

Helena MLAKAR - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

Decreto / Odlok m_pi.AOODRFVG/3919 13. 5. 2020 (file .pdf 548 kb) 

 

Deana NEUBAUER - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

- Decreto / Odlok m_pi.AOODRFVG/3179 15. 4. 2020 (file .pdf 384 kb)

 

Emilija PODJAVORŠEK - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

- Decreto / Odlok m_pi.AOODRFVG/2632 18. 3. 2020 (file .pdf 640 kb)

- Decreto / Odlok m_pi.AOODRFVG/2634 18. 3. 2020 (file .pdf 640 kb)

 

 

Ilaria CICCONE - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. n. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

- Decreto / Odlok m_pi.AOODRFVG/2563 16. 3. 2020 (file .pdf 640 kb)

- Decreto / Odlok m_pi.AOODRFVG/3911 13. 5. 2020 - rettifica/popravek (file. pdf 556 kb)

 

 

Veronika GERDOL- Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

- Decreto dirigenziale n. prot. AOODRFVG/508 d.d. 20/01/2020 / Odlok predstojnika urada št. AOODRFVG/508 z dne 20. 1. 2020 (file .pdf 383 kb)

 

Tina FRANDOLIČ - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

Decreto dirigenziale n. prot. AOODRFVG/12651 d.d. 18/10/2019 / Odlok predstojnika urada št. AOODRFVG/12651 z dne 18. 10. 2019 (file .pdf 340 kb)

 

Barbara ŠKABAR - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

Decreto dirigenziale n. prot. AOODRFVG/8233 d.d. 10/7/2019 / Odlok predstojnika urada št. AOODRFVG/8233 z dne 10. 7. 2019 (file .pdf 384 kb)

 

Majda KLANJSCEK - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

Decreto dirigenziale n. prot. AOODRFVG/5532 d.d. 7/5/2019 / Odlok predstojnika urada št. AOODRFVG/5532 z dne 75. 2019 (file .pdf 416 kb)

 

Helena MLAKAR - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

- Decreto dirigenziale n. prot. AOODRFVG/5534 d.d. 7/5/2019 / Odlok predstojnika urada št. AOODRFVG/5534 z dne 7. 5. 2019 (file .pdf 416 kb)

 

Martina ŠOLC - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

- Decreto dirigenziale n. prot. AOODRFVG/5536 d.d. 7/5/2019 / Odlok predstojnika urada št. AOODRFVG/5536 z dne 7. 5. 2019 (file .pdf 416 kb)

 

Majla KOŠUTA - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

Decreto dirigenziale n. prot. AOODRFVG/5538 d.d. 7/5/2019 / Odlok predstojnika urada št. AOODRFVG/5538 z dne 75. 2019 (file .pdf 416 kb)

- Rettifica - Decreto dirigenziale n. prot. AOODRFVG/6064 d.d. 17/5/2019 / Popravek - Odlok predstojnika urada št. AOODRFVG/6064 z dne 17. 5. 2019 (file .pdf 416 kb)

 

Urška KERIN- Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

Attuazione misura compensativa / Dopolnilno preverjanje (file .pdf 256 kb)

Giudizio finale / Zaključno mnenje (file .pdf 192 kb)

Decreto dirigenziale n. prot. AOODRFVG/4326 d.d. 28/3/2019 / Odlok predstojnika urada št. AOODRFVG/4326 z dne 28. 3. 2019 (file .pdf 448 kb)

 

Maddalena MURA - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

- Attuazione misura compensativa / Dopolnilno preverjanje (file .pdf 200 kb)

- Giudizio finale / Zaključno mnenje (file .pdf 168 kb)

- Decreto dirigenziale n. prot. AOODRFVG/7542 d.d. 28/6/2018 / Odlok predstojnika urada št. AOODRFVG/7542 z dne 28. 6. 2018 (file .pdf 364 kb)

 

Ana KODELJA - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št.206/2007

Attuazione misura compensativa / Dopolnilno preverjanje (file .pdf 100 kb)

- Giudizio finale / Zaključno mnenje (file .pdf 24 kb)

- Decreto dirigenziale n. prot. AOODRFVG/6992 d.d. 14/6/2018 / Odlok predstojnika urada št. AOODRFVG/6992 z dne 14. 6. 2018 (file .pdf 124 kb)

 

Blaž JEKLIN - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št.206/2007

- Attuazione misura compensativa / Dopolnilno preverjanje (file .pdf 108 kb)

- Giudizio finale / Zaključno mnenje (file .pdf 52 kb)

- Decreto dirigenziale n. prot. AOODRFVG/6490 d.d. 1/6/2018 / Odlok predstojnika urada št. AOODRFVG/6490 z dne 1. 6. 2018 (file .pdf 128 kb) 

- Decreto dirigenziale n. prot. AOODRFVG/6502 d.d. 1/6/2018 - rettifica / Odlok predstojnika urada št. AOODRFVG/6502 z dne 1. 6. 2018 - popravek (file .pdf 128 kb)

 

Valentina RACMAN - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št.206/2007

- Attuazione misura compensativa / Dopolnilno preverjanje (file .pdf 108 kb)

- Giudizio finale / Zaključno mnenje (file .pdf 28 kb)

- Decreto dirigenziale n. prot. AOODRFVG/6493 d.d. 1/6/2018 / Odlok predstojnika urada št. AOODRFVG/6493 z dne 1. 6. 2018 (file .pdf 380kb)

 

Ivana RUZZIER - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št.206/2007

- Attuazione misura compensativa / Dopolnilno preverjanje (file .pdf 108 kb)

- Giudizio finale / Zaključno mnenje (file .pdf 28 kb)

- Decreto dirigenziale n. prot. AOODRFVG/6495 d.d. 1/6/2018 / Odlok predstojnika urada št. AOODRFVG/6495 z dne 1. 6. 2018 (file .pdf 380kb)

 

Denis DOLJAK - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. n. 206/2007 – Decreto dirigenziale prot. n. AOODRFVG/5369 d.d. 8/5/2018 / Priznanje strokovnega naslova po zakonski uredbi št. 206/2007 – odlok predstojnika urada št. AOODRFVG/5369 z dne 8. 5. 2018 (file .pdf 368 kb)

 

Andreina MENEGATTI - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. n. 206/2007 – Decreto dirigenziale prot. n. AOODRFVG/742 d.d. 23/1/2018 / Priznanje strokovnega naslova po zakonski uredbi št. 206/2007 – odlok predstojnika urada št. AOODRFVG/742 z dne 23. 1. 2018 (file .pdf 120 kb)

 

Marianna GERGELY - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. n. 206/2007 – Decreto dirigenziale prot. n. AOODRFVG/103 d.d. 5/1/2018 / Priznanje strokovnega naslova po zakonski uredbi št. 206/2007 – odlok predstojnika urada št. AOODRFVG/103 z dne 5. 1. 2018 (file .pdf 120 kb)

 

Mojca CIMERLAJT - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. n. 206/2007 – Decreto dirigenziale prot. n. AOODRFVG/102 d.d. 5/1/2018 / Priznanje strokovnega naslova po zakonski uredbi št. 206/2007 – odlok predstojnika urada št. AOODRFVG/102 z dne 5. 1. 2018 (file .pdf 124 kb)

 

Tamara VICMANRiconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. n. 206/2007 – Decreto dirigenziale prot. n. AOODRFVG/11993 d.d. 29/11/2017 / Priznanje strokovnega naslova po zakonski uredbi št. 206/2007 – odlok predstojnika urada št. AOODRFVG/11993 z dne 29. 11. 2017 (file .pdf 124 kb)

 

Katarina JERETIN FERLUGA - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. n. 206/2007 – Decreto dirigenziale prot. n. AOODRFVG/11161 d.d. 31/10/2017 / Priznanje strokovnega naslova po zakonski uredbi št. 206/2007 – odlok predstojnika urada št. AOODRFVG/11161 z dne 31. 10. 2017 (file .pdf 124 kb)

 

Tatjana GRGIČ - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. n. 206/2007 – Decreto dirigenziale prot. n. AOODRFVG/11163 d.d. 31/10/2017 / Priznanje strokovnega naslova po zakonski uredbi št. 206/2007 – odlok predstojnika urada št. AOODRFVG/11163 z dne 31. 10. 2017 (file .pdf 132 kb)

 

Daniela STEKAR - priznanje strokovne usposobljenosti po delegiranem zakonu št.206/2007 – uspešno opravljeno dodatno preverjanje in zaključno mnenje / Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n. 206/2007 – superamento prova attitudinale e giudizio finale

- Dopolnilno preverjanje / Attuazione misura compensativa (file .pdf 216 kb)

- Zaključno mnenje / Giudizio finale (file .pdf 24 kb)

 

Nadia KOVIC – priznanje strokovne usposobljenosti po delegiranem zakonu št.206/2007 – uspešno opravljeno dodatno preverjanje in zaključno mnenje / Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n. 206/2007 – superamento prova attitudinale e giudizio finale

 - Dopolnilno preverjanje / Attuazione prova attitudinale (file .pdf 292 kb)

 - Zaključno mnenje (file. pdf 168 kb) / Giudizio finale (file .pdf 76 kb)

 

Ana HVALIČ – priznanje strokovne usposobljenosti po delegiranem zakonu št.206/2007 – uspešno opravljeno dodatno preverjanje in zaključno mnenje / Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n. 206/2007 – superamento prova attitudinale e giudizio finale

 - Dopolnilno preverjanje / Attuazione prova attitudinale (file .pdf 212 kb)

 - Zaključno mnenje / Giudizio finale (file .pdf 640 kb)

 

 

Renata PADOVAN - priznanje strokovne usposobljenosti po delegiranem zakonu št.206/2007 – uspešno opravljena praksa in zaključno mnenje / Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n.  206/2007 – superamento tirocinio e giudizio finale

 - Dopolnilno preverjanje / Attuazione prova attitudinale (file .pdf 57 kb)

 - Zaključno mnenje / Giudizio finale - (file .pdf 77 kb)

 

 

Viljena DEVETAK - priznanje strokovne usposobljenosti po delegiranem zakonu št.206/2007 – uspešno opravljeno dodatno preverjanje in zaključno mnenje / Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n.  206/2007 – superamento prova attitudinale e giudizio finale

 - Dopolnilno preverjanje / Attuazione prova attitudinale (file .pdf 60 kb)

 - Zaključno mnenje / Giudizio finale (file .pdf  16 kb) - (file .pdf 112 kb)

 

Slavica RADINJA - priznanje strokovne usposobljenosti po delegiranem zakonu št.206/2007 – uspešno opravljeno dodatno preverjanje in zaključno mnenje / Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n.  206/2007 – superamento prova attitudinale e giudizio finale

- Dopolnilno preverjanje / Attuazione prova attitudinale (file .pdf 51 kb)

- Zaključno mnenje / Giudizio finale (file .pdf 9 kb) - (file .pdf 533 kb file con firme non accessibile così pervenuto dalla Commissione)

 

Marinella DOBRINJA - priznanje strokovne usposobljenosti po delegiranem zakonu št.206/2007 – uspešno opravljeno dodatno preverjanje in zaključno mnenje / Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n.  206/2007 – superamento prova attitudinale e giudizio finale

- Dodatno preverjanje / Prova attitudinale (file .pdf 50 Kb)

- Zaključno mnenje / Giudizio finale (file .pdf 465 Kb)

 

 

Eva STEPANČIČ - priznanje strokovne usposobljenosti po delegiranem zakonu št.206/2007 – uspešno opravljeno dodatno preverjanje in zaključno mnenje / Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n.  206/2007 – superamento prova attitudinale e giudizio finale 

- Dodatno preverjanje / Prova attitudinale ( file .pdf 126 Kb)

- Zaključno mnenje / Giudizio finale ( file .pdf 804 Kb)

 

Metka ŠINIGOJ - priznanje strokovne usposobljenosti po delegiranem zakonu št.206/2007 – uspešno opravljeno dodatno preverjanje in zaključno mnenje / Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n.  206/2007 – superamento prova attitudinale e giudizio finale

- Dodatno preverjanje / Prova attitudinale (file .pdf 50 Kb)

- Zaključno mnenje / Giudizio finale (file .pdf 1 MB)

 

Martina CROSELLI - priznanje strokovne usposobljenosti po delegiranem zakonu št.206/2007 – uspešno opravljeno dodatno preverjanje in zaključno mnenje / Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n. 206/2007 – superamento prova attitudinale e giudizio finale

- Dodatno preverjanje / Prova attitudinale (file .pdf 50 Kb)

- Zaključno mnenje / Giudizio finale (file .pdf 157 Kb)

 

Sanja ŠIREC  – priznanje strokovne usposobljenosti po delegiranem zakonu št.206/2007 – dopolnilno preverjanje / Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n. 206/2007 - attuazione misura compensativa

 

Nada PAULIN – priznanje strokovne usposobljenosti po delegiranem zakonu št.206/2007 – dopolnilno preverjanje / riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n. 206/2007 - attuazione misura compensativa 

 

Biserka CESAR - priznanje strokovne usposobljenosti po delegiranem zakonu št.206/2007 – dopolnilno preverjanje / riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n. 206/2007 - attuazione misura compensativa 

- Dodatno preverjanje / Prova attitudinale (file .pdf 34 kb)

- Zaključno mnenje / Giudizio finale (file .pdf 35 kb)

 

Francesca ANTONINI  – priznanje strokovne usposobljenosti po delegiranem zakonu št.206/2007 – dopolnilno preverjanje / R iconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n. 206/2007 - attuazione misura compensativa 

 

Daša STANIČ  – priznanje strokovne usposobljenosti po delegiranem zakonu št.206/2007 – dopolnilno preverjanje / Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n. 206/2007 - attuazione misura compensativa 

 

Urška ŠINIGOJ   – priznanje strokovne usposobljenosti po delegiranem zakonu št.206/2007 – dopolnilno preverjanje / Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n. 206/2007 - attuazione misura compensativa

 

Petra DILLI – priznanje strokovne usposobljenosti po delegiranem zakonu št.206/2007 – dopolnilno preverjanje / Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n. 206/2007 - attuazione misura compensativa