approvazione della graduatoria definitiva per le classi di concorso A019, A026, A027, A045, A046, A070, A071, A072, A074 - scuole con lingua d’insegnamento slovena secondaria I e II grado del FVG

21 gennaio 2022
Redazione Usrfvg

Decreto di approvazione della graduatoria definitiva del concorso indetto con D.D. 12 maggio 2021, n. 5089 per le classi di concorso A019, A026, A027, A045, A046, A070, A071, A072, A074 per le scuole con lingua d’insegnamento slovena secondaria di primo e secondo grado della regione Friuli-Venezia Giulia.

 

Odlok o odobritvi dokončne lestvice natečaja, ki je bil razpisan z O.D. št. 5089 z dne 12. maja 2021, za natečajne razrede A019, A026, A027, A045, A046, A070, A071, A072, A074 za nižje in višje srednje šole s slovenskim učnim jezikom v Furlaniji-Julijski krajini.